Sökning: "Landskapsmåleri"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Landskapsmåleri.

 1. 1. Den besjälade naturen – naturpoesi och landskapsmåleri i 1890-talets Sverige. Symbolism och naturromantik hos Gustaf Fröding och prins Eugen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Birte Bruchmüller; [2017-01-27]
  Nyckelord :anti-naturalistisk; symbolism; naturromantik; sammanslagning av konstarter; naturmotiv i svensk 1890-talets konst; naturpoesi; landskapsmåleri; Gustaf Fröding; prins Eugen; franskinfluerad modernism; 1890-talets estetik i Sverige Frankrike; Verner von Heidenstams och Richard Berghs manifest;

  Sammanfattning : The following thesis deals with the motif of nature and landscape within Swedish poetry and visual arts in the 1890s. The aesthetic change at the end of the 1880s towards a style, which more and more sought the opposition to naturalism and realism, serves as the starting point in my thesis. LÄS MER

 2. 2. Landskapsmåleriets geografier : Representationer av det jämtländska landskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabelle Engelin; [2014]
  Nyckelord :Landskap; representation; kulturgeografi; konst; makt; identitet; landskapsmåleri; utställning; platsobservation; ikonografi; ikonologi; Jämtland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det "vita fältet" i Peter Fries Listening : ouppmärksammat eller vill man bara inte kännas vid det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Therese Sjörén; [2008]
  Nyckelord :Frie; Peter; Listening; landskapsmåleri; intertextuella tolkningar; Kreuger; Charlotte; Knott; Marie Luise; Lewison; Jeremy; Valjakka; Timo; Turner; William; Constable; John; Friedrich; Caspar David; Art of painting; Måleri; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Min analys av verket Listening har fått mig uppmärksam på det jag kallar "vita fältet" i Peter Fries konstverksamhet. Detta är för mig ett abstrakt fält som förekommer allt mer uteslutande i alla Fries verk från 1990-talet fram till idag. LÄS MER

 4. 4. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Annie Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER

 5. 5. Det ”vita fältet” i Peter Fries Listening : ouppmärksammat eller vill man bara inte kännas vid det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Therese Sjörén; [2007]
  Nyckelord :det vita fältet; Peter Friedet; konstvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Min analys av verket Listening har fått mig uppmärksam på det jag kallar ”vita fältet” i Peter Fries konstverksamhet. Detta är för mig ett abstrakt fält som förekommer allt mer uteslutande i alla Fries verk från 1990-talet fram till idag. LÄS MER