Sökning: "Lava Fors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lava Fors.

  1. 1. IVA-dagboken och patienters upplevelser att ta del av det personliga innehållet : När minnet sviker

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Julia Jacobsson; Lava Fors; [2019]
    Nyckelord :Trauma; intensivvård; patienter; IVA-dagbok; upplevelser; coping;

    Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) upplever ofta vårdtiden som traumatisk då stressreaktioner, mardrömmar samt minnesförlust uppkommer. Sjuksköterskor startar en personlig IVA-dagbok där anteckningar och fotografier sparas av patienters vårdförlopp. LÄS MER