Sökning: "Leaflet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Leaflet.

 1. 1. Development and Evaluation of an Interactive Map-Based File Transfer Monitor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Evelyn Bankell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate whether a map-based visualization of real-time file transfers can provide an overview and facilitate the workflow for the employees at Filmgate, a VFX company. In particular, how the interface should be implemented to provide a quick and easy overview as well as without being perceived as distracting or cluttered. LÄS MER

 2. 2. Historical Maps : En interaktiv upplevelse av historia genom kartor

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Webbapplikation; Interaktiva kartor; HTML; CSS; React; Leaflet; Materials UI; Wikipedia API;

  Sammanfattning : This report deals with the development of the historical maps web application for a company that works to preserve the cultural heritage of old maps. The goal of the project has been to create a proof of concept for a web application that allows the user to view and interact with historical maps. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av data med tekniken heatmaps : En jämförelsestudie mellan javascriptsbiblioteken Heatmaps.js och D3.js imätning av renderingstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Törnblom; [2021]
  Nyckelord :Datavisualisering; heatmap; Heatmap.js; D3.js; Leaflet.js;

  Sammanfattning : I dagens samhälle cirkulerar det data överallt och den här datan används för att genomföra besult, både för orginisationer och privatpersoner. Men mycket data ä rsvår att förstå i ens grundliga form, genom att förenkla den underlätta förståelsen och ökar besultagandet. LÄS MER

 4. 4. Visualisera parkeringsplatser med JavaScript-ramverk och Leaflet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jimmy Olsson; [2021]
  Nyckelord :Filtrering; Visualisering; Parkeringsplatser; Vue.js; AngularJS; Leaflet;

  Sammanfattning : Smarta parkeringsplatser har blivit allt vanligare och för det behövs applikationer som kan visa upp lediga parkeringsplatser med låga svarstider. Filtrering och visualisering är två viktiga verktyg för att presentera data för en användare och göra den lättläst och förståelig. I den här studien kommer JavaScript-ramverken Vue. LÄS MER

 5. 5. Kärleksbudskapet och realpolitiken : En analys av Svenska kyrkans engagemang i migrationspolitiken

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Efraimsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Migrationsfrågor; Kärleksbudskapet; Dekonstruktion; Reinhold Niebuhr; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har flera gånger offentligt engagerat sig i migrationsfrågan. I den här uppsatsen analyseras, utifrån en dekonstruktion av skriften ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”, hur Svenska kyrkans nationella ledning använder kärleksbudskapet för att motivera sitt engagemang i migrationspolitiken. LÄS MER