Sökning: "Likheter mellan världsdelarna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Likheter mellan världsdelarna.

 1. 1. Att leva med HIV i Europa respektive Afrika

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Helen Ivansson; Kristina Jonasson; [2009]
  Nyckelord :HIV; stigma; diskriminering; omvårdnad; Europa; Afrika; HIV; stigma; discrimination; stereotype; caring; Europe; Africa;

  Sammanfattning : Individer som smittas av Human Immunodeficiency Virus (HIV) och utvecklar Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ställs inte bara inför en livshotande sjukdom utan drabbas dessutom av stigma som är relaterat till fruktan för HIV/AIDS. Stigmatisering är ett globalt problem som kan leda till diskriminering och försämrad livskvalitet för personen i såväl den privata som den offentliga sfären. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : En innehållsanalys av global gruvindustri

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna Nordlander; Linda Söderström; [2007]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; gruvindustri; innehållsanalys; skillnader och likheter;

  Sammanfattning : Datum: 2007-05-31Problem: Vilka skillnader och likheter förekommer det i rapporteringen av Corporate Social Responsibility mellan olika världsdelar?Syfte: Syftet med denna uppsats är att via en innehållsanalys av ett urval av företag inom gruvindustrin, skapa en förståelse för vilka huvudfrågor som företag väljer att inkludera i sin CSR-rapportering på de olika världsdelarna: Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Nord- och Sydamerika. I undersökningen önskar vi urskilja de skillnader och likheter som förekommer i CSR-rapportens utformning beroende på dess ursprung. LÄS MER