Sökning: "Linus Winter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linus Winter.

 1. 1. Träds rumsliga verkan på gator och torg i vintertid

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Linus Troëng; [2020]
  Nyckelord :träd; rum; torg; gator;

  Sammanfattning : I uppsatsen beskrivs begreppet “rum” som det används i arkitekturteori, och teorier för hur stadsrum respektive träd bildar rum, samt hur dessa rum upplevs. Tio platser i Lund och Malmö, där träd förekommer i stadsrum, undersöks i fallstudier. Platsernas träd inventeras, och platsernas rumsliga egenskaper analyseras. LÄS MER

 2. 2. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axel Nilsson; Richard Andersson; [2020]
  Nyckelord :rötrestprodukt; biogas; NPK; höstgödsling; höstvete; myllning; kväve; fosfor; kalium; skotträkning; EkoBalans KretsloppsNPK ;

  Sammanfattning : Försöket handlar om att jämföra effekten av Ekobalans gödselprodukt (NPK 7-2-5), av pelleterade biogasrester, med YaraMila Raps (NPK 17-5-10), på antal skott i höstvete på våren efter höstgödsling. Innehållet i dessa produkter är snarlika varandra när vi jämför NPKinnehållet i produkterna. LÄS MER

 3. 3. Implementation of BECCS in a polygeneration system : - A techno-economic feasibility study in the district heating network of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Linus Linde; [2017]
  Nyckelord :CCS; BECCS; carbon capture; district heating; CHP; techno-economic feasibility; Sweden; Stockholm; Fortum Värme; biomass; climate change abatement;

  Sammanfattning : The combination of Biomass Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) can reduce the level of CO2 in the atmosphere. It is, therefore, seen as an interesting tool in the CO2 abatement portfolio. In a Swedish context, BECCS could contribute to the goal of CO2 neutrality by 2045. LÄS MER

 4. 4. Skogsägares och jägares syn på älgbetesskador i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Linus Berg; [2017]
  Nyckelord :Betesskador; tall; älg; skogsägare; jägare;

  Sammanfattning : Tall (Pinus sylvestris) är ett viktigt vinterfoder för älgen (Alces alces), som är ett uppskattat jaktvilt i Sverige. Tall är också ett av de två absolut viktigaste trädslagen för Sveriges timmer- och massavedsproduktion. LÄS MER

 5. 5. Betongarbeten under vintertid : Fokusering på platsgjuten betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linus Linddal; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is on concrete work during the winter and is implemented on Peab’s behalf. The assignment was to describe the differences between a summer- and a winter casting. While it shows the complications that exists, it also show what aids are available, both electronic via computer and physical aids. LÄS MER