Sökning: "Lions Quest"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lions Quest.

 1. 1. Ellis slår till igen : Ett antimobbningsmaterial för pedagoger inriktat mot förskoleklass till år 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Skär; Tilia Volt; [2016]
  Nyckelord :Mobbning; diskriminering; kränkande behandling; högläsningsmaterial; förebyggande arbete.;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver processen vid framtagandet av ett högläsningsmaterial för pedagoger, inriktat mot årskurserna förskoleklass till år 3. Det är ett fristående antimobbningsmaterial som är tänkt att användas i förebyggande syfte mot kränkande behandling, diskriminering och mobbning. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundsarbete : En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anna Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :värdegrund; fritidslärare; värdegrundsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad fritidslärare anser om några olika metoder som finns för att arbeta med värdegrunden. Intervjuat sju yrkesverksamma fritidslärare som arbetar med olika metoder. Metoderna i undersökningen är SET, Olweusmetoden, Lions Quest, friends, farstametoden, charliemetoden och rePulse. LÄS MER

 3. 3. "......ett verktyg för att strukturera arbetet" - En studie om social och emotionell träning i undervisningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Nilsson; Samira Ghazel; ; [2008]
  Nyckelord :Livsviktigt; SET; Lions Quest; social och emotione;

  Sammanfattning : Huvudfrågor:- Vilket material kan man använda sig av i arbetet med social och emotionellträning i skolan?- Vilka förutsättningar krävs för att lyckas med social och emotionell träning?- Ska social och emotionell träning vara ett eget ämne på schemat eller ska detgenomsyra hela verksamheten?- Varför har social och emotionell träning blivit så aktuellt idag?Metod och material: Vår studie bygger på en kvalitativ intervjustudie som vi genomfört på tvåskolor. Studien grundas även på litteratur som varit relevant för vårundersökning. LÄS MER

 4. 4. Är det Livsviktigt att vara Tillsammans?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pernilla Karlsson; Katarina Niklasson; [2008]
  Nyckelord :Livsviktigt; Tillsammans; värdegrund; etik; barnsy;

  Sammanfattning : Syfte: VÃ¥rt främsta syfte är att undersöka hur pedagoger använder sig av "materialpaketen", Lions quest Tillsammans och SET (Social och emotionell träning ) Livsviktigt, i värdegrundsarbetet. Vi vill även sätta oss in i tankarna bakom materialen, genom att intervjua representanter för dem och genom att själva titta pÃ¥ materialen. LÄS MER