Sökning: "Lisa Bäcklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Bäcklund.

 1. 1. Ungdomars tankar kring framtiden

  C-uppsats,

  Författare :Daniela Dumovska; Lisa Bäcklund; [2010]
  Nyckelord :Socioekonomi; ungdom; normer; etnicitet; drömmar;

  Sammanfattning : Conclusion:Our aim in this study is to explore students dreams for the future in two differentsocioeconomic areas. We want to find out if the vision of these young people are different, orif there are similarities in their dreams for the future. We also find out if young people'scurrent situation affects their thoughts for the future. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan slutet och öppet sugsystem vid ventilator-associerad pneumoni

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annette Bäcklund; Lisa Holmström; [2009]
  Nyckelord :slutet sugsystem; mekanisk ventilation; sugning; ventilator-associerad pneumoni;

  Sammanfattning : Ventilator-associerad pneumoni (VAP) är en vanlig förekommande komplikation hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar (IVA). Komplikationen leder till förlängd vårdtid, ett ökat lidande för patienten och högre mortalitet. LÄS MER