Sökning: "mekanisk ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden mekanisk ventilation.

 1. 1. Urträning ur ventilator – olika metoder och deras effekt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dan Håkansson; Christin Lindahl; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; urträningsmodeller; effekter; mekanisk ventilation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: In addition to being a life-saving treatment, mechanical ventilation is associated with several complications. Weaning from mechanical ventilation is an important part of care with mechanical ventilation in intensive care unit and to reduce the risk of complications, it is important to start weaning as soon as the patient’s condition allows. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att inte kunna kommunicera verbalt vid mekanisk ventilation – En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Helldin; Olivia Otter; [2021-05-10]
  Nyckelord :upplevelser; mekanisk ventilation; icke-verbal kommunikation; intensivvård;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a common treatment in intensive care and can be lifesaving. It is common that patients during the treatment receive sedation to provide comfort. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vara mekaniskt ventilerade och/eller sederade på IVA : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Maja Ekstam; Ellen Spångberg; [2021]
  Nyckelord :Sedation; mechanical ventilation; intensive care and experiences.;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation and sedation are common in intensive care and can be stressful for the patient as many experience physical and mental complications such as delirium. Nurses in intensive care play an important role in assessing the need for pain relief and sedation. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskorna och kampen mot COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Libin Aden; Vidhata Dhokia; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 upptäcktes ett virus i Wuhan, Kina. Mars år 2020 deklarerade WHO Coronavirus disease som en pandemi. Viruset orsakade ARDS och patienterna var i behov av mekanisk ventilation. Intensivvårdens kapacitet överskreds och verksamheten omstrukturerades för att bemöta det ökade patientflödet. LÄS MER

 5. 5. Räddningsinsatser i slutna utrymmen : En studie om räddningsutrustning för slutna utrymmen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Karl Teiner; Alexander Möter; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett riskfyllt moment som är vanligt förekommande till sjöss. Dessa arbeten är riskfyllda då slutna utrymmen saknar naturlig eller mekanisk ventilation och ofta endast ett fåtal öppningar. Allvarliga olyckor förekommer och ibland med dödlig utgång. LÄS MER