Sökning: "Beatrice Söderqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Beatrice Söderqvist.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Comparing trigonometric interpolation against the Barycentric form of Lagrange interpolation : A battle of accuracy, stability and cost

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Interpolation; Big O-notation; Cardinal function; Lagrange Interpolation; Barycentric Lagrange Interpolation; Trigonometric Interpolation; Parametrization;

  Sammanfattning : This report analyzes and compares Barycentric Lagrange interpolation to Cardinal Trigonometric interpolation, with regards to computational cost and accuracy. It also covers some edge case scenarios which may interfere with the accuracy and stability. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att drabbas av hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ulrica Bergsvind; Beatrice Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :Experience; myocardial infarction; women; Hjärtinfarkt; kvinna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund : Vid hjärt- och kärlsjukdomar är kvinnor degraderade, de får sämre behandling jämfört med män, mindre forskning sker på kvinnor och de får oftare fel eller ingen diagnos. I och med att mannen varit normen och referensramen, behandlas även kvinnor efter samma kriterier. LÄS MER