Sökning: "respirator"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet respirator.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Hälsorelaterad livskvalitet efter covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Samuel Jara Josefsson; [2022]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; covid-19; EQ-5D-5L;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa som begrepp kan definieras på olika sätt där det gemensamma är att fler parametrar än endast avsaknad av sjukdom inkluderas. En individs hälsa påverkar den upplevda livskvaliteten och sambandet kallas hälsorelaterad livskvalitet. Covid-19 är en luftvägssjukdom som har förmåga att orsaka allvarlig sjukdom och död. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av livskvalité efter att ha vårdats i respirator till följd av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emmelie Berghov; Lotten Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; quality of life; intensive care; mechanical ventilation; Covid-19; Patientupplevelse; livskvalité; intensivvård; respiratorvård; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Virusinfektionen Covid-19 drabbade världen i slutet av 2019 och de svårast sjuka kan drabbas av respiratorisk svikt och behöva respiratorvård på intensivvårdsavdelning. Tidigare forskning har visat att respiratorvård kan leda till försämrad livskvalité. LÄS MER

 4. 4. Effekter av tidig mobilisering av vuxna respiratorbehandlade patienter : En systematisk litteraturöversikt och metaanalys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Elisabeth Rignell; Ted Halleröd; [2021]
  Nyckelord :Early mobilization; Intensive care; Respiratory treatment; Intensive care acquired weakness; Meta-analysis; Tidig mobilisering; Intensivvård; Respiratorbehandling; Intensivvårdsförvärvad svaghet; Metaanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård är den högsta vårdnivån inom svensk sjukvård och omhändertar kritiskt sjuka patienter. Intensivvård innebär stora påfrestningar på patienten och förutom sin primärdiagnos finns det stor risk att drabbas av sekundära komplikationer relaterat till intensivvården. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER