Sökning: "ventilator"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet ventilator.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Ventilator associerad pneumoni-prevention till barn, vilka åtgärder är evidensbaserade?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Elias Törner; Karl Boman; [2022]
  Nyckelord :Pediatric intensive care unit PICU ; Ventilator associated pneumonia VAP ; Prevention; Barnintensivvårdsavdelning BIVA ; Ventilator associerad pneumoni VAP ; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intuberade patienter inom intensivvården har en hög risk för att erhålla en ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det finns evidensbaserade riktlinjer för vuxna somförebygger VAP. För barn behövs det däremot mer forskning för att klargöra vilka omvårdnadsåtgärder som kan standardiseras. LÄS MER

 3. 3. Sederingens betydelse för utvecklingen av ventilator associerad pneumoni hos intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Willford; [2022]
  Nyckelord :Pneumonia; ventilator-associated; Sedation; Intensive care; Pneumoni; ventilator associerad; Sedering; Intensivvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Sederingens betydelse för utvecklingen av ventilator associerad pneumoni hos intensivvårdspatienter. Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15 hp Författare: Sanna Willford Handledare: Anna Nordin Examinerande lärare: Inger James Examinator: Jan Nilsson Sidor: 32 Datum för examination: Juni 2022 Nyckelord: Pneumoni, ventilator associerad, Sedering, Intensivvård Introduktion: Ventilator associerad pneumoni (VAP) är en vårdrelaterad infektion som klassas som en vårdskada och som skapar ett vårdlidande för patienten. LÄS MER

 4. 4. The code is more what you´d call guidelines than actual rules… : En kvalitetsgranskning och jämförelse av lokala kliniska riktlinjer gällande ventilatorassocierad pneumoni. En kvantitativ metod.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Emmie Jarlekrans; Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :VAP-prevention; intensive care unit; patient safety; quality appraisal; Clinical Guideline; VAP-förebyggande åtgärder; intensivvårdsavdelning; patientsäkerhet; kvalitetsgranska; kliniska riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ventilatorassocierad pneumoni, VAP, är en vårdrelaterad infektion inom intensivvården som ökar mortaliteten och vårdkostnaden. För att förebygga VAP finns olika åtgärder som beskrivs i kliniska riktlinjer. Dessa finns som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal för att öka patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Livet bakom masken : patienters erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling vid akut respiratorisk svikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Hägg; Frida Adlercreutz; [2022]
  Nyckelord :Life change events; Non-invasive ventilation; Patients; Respiratory failure; Andningssvikt; Icke-invasiv ventilation; Livsavgörande händelser; Patienter;

  Sammanfattning : Non-invasiv ventilation är en vanligt förekommande behandling för patienter som söker akutsjukvård med akut respiratorisk svikt. Behandlingen startas ofta på akutmottagningen och fortsätter därefter på intensiv-, intermediär- eller vanlig vårdavdelning. LÄS MER