Sökning: "National Education Association"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden National Education Association.

 1. 1. A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Dennis Lindell Schettini; [2019]
  Nyckelord :GIS; homicide; deprivation; hot spot; generalized regression; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017 Homicide crimes are rare events depending on numerous factors and tend to be distributed differently based on geographic location. The use of spatial analysis is substantively important for detecting different predictors in varying geographic areas and for the diffusion process of homicide crimes. LÄS MER

 2. 2. Barnidrott och föreningsavgifter : En studie om föreningslivet, ideellt arbete och avgift

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ahmed Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Sport education; compounds; fees; parents; voluntary work; members; Idrottspedagogik; föreningar; avgifter; föräldrar; ideellt arbete; medlemmar;

  Sammanfattning : Sports club fees keep increasing among members and participants in Sweden, as an effect of proffesionalization and commersialization. When the Swedish National Sports Association abolished the amateur rules in 1967, the state and the market gained more possibilities to affect the Swedish sports movement. LÄS MER

 3. 3. Teknikämnets bortglömda formuleringar : En fenomenografisk analys av lärares och elevers uppfattningar om genusrelaterad undervisning på grundskole- och gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Lisa Erkstam; Andreas Lindgren; [2018]
  Nyckelord :education; elementary school; gender; students; Swedish National Agency for Education; teachers; technology; upper secondary school; elever; genus; grundskola; gymnasieskola; lärare; Skolverket; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker uppfattningar som finns hos lärare och elever kring fenomenet ”Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet på grundskolan och gymnasieskolan”. En fenomenografisk ansats har använts som teoretiskt ramverk och datainsamling har utförts på en grundskola och en gymnasieskola. LÄS MER

 4. 4. Automatic control of a model elevator based on NI LabVIEW and myRIO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Anton Storfors; [2018]
  Nyckelord :LabVIEW myRIO FPGA;

  Sammanfattning : This project aims to use the myRIO embedded device with programming development software, LabVIEW, for the education of automatic control in association with the course Control Engineering (Reglerteknik) in Uppsala University.  The myRIO is a portable reconfigurable I/O (RIO) device developed by National Instruments for students to use for designing control, signal processing, robotics, and mechatronics systems. LÄS MER

 5. 5. Predictors of childhood stunting in Ghana : A cross-sectional survey of the association between stunting among children under age five and maternal bio-demographic and socioeconomic characteristics in Ghana 2014

  Master-uppsats,

  Författare :Janet Kofi; [2018]
  Nyckelord :Stunting; Ghana; under five U-5 ; bio-demographic; socio-economic factors;

  Sammanfattning : Background: Stunting is impaired linear growth that occurs within the first 1000 days of life and continues later in life. It is associated with short and long term morbidity. This study aims to examine the association between stunting and maternal biodemographic and socioeconomic characteristics in children 0-59 months in Ghana. LÄS MER