Sökning: "Liv Bernard"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Liv Bernard.

 1. 1. Predikantskap i Frälsningsarmén : Erik Wickberg stabschef och general 1961–1974

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Preaching Salvation Army Erik Wickberg; Predikantskap Frälsningsarmén Erik Wickberg;

  Sammanfattning : Sammanfattning och slutsatserSyftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:1. LÄS MER

 2. 2. De nya 3:12-reglerna : motiven, kritiken och effekterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Liv Bernard; [2014]
  Nyckelord :Beskattningsrätt; Inkomstskattelagen; Fåmansföretag; 3:12-reglerna;

  Sammanfattning : Den 15 april 2013 presenterade regeringen ett förslag till nya regler gällande beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Dessa regler återfinns i IL 57 kap. och kallas för 3:12-reglerna. LÄS MER

 3. 3. Organisationers anpassning till en ny redovisningsstandard : Hur en extern förändring blir intern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Liv Bernard; Jenny Nordin; [2013]
  Nyckelord :Anpassning; Fastighetsbolag; IFRS 13; Implementering; Tidig institutionell teori; Verkligt värde;

  Sammanfattning : Från den 1 januari 2013 är det obligatoriskt för börsnoterade företag som värderar sina tillgångar till verkligt värde att använda sig av IFRS 13. Tidigare studier angående hur organisationer anpassar sig till införandet av en ny redovisningsstandard är något som saknas. LÄS MER

 4. 4. Tro, mönster och kakel : vad är mitt girih?

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Stellan Anliot; [2011]
  Nyckelord :keramik; kakel; kakelplattor; mönster; andlighet; spiritualitet;

  Sammanfattning : Under hela min tid på Konstfack har jag mer eller mindre medvetet jobbat med en slags spiritualitet. Jag har sökt en poesi i mina verk och jag har försökt nå någon form av djupare mening i livet genom mitt konsthantverk. LÄS MER