Sökning: "Local Parliament"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Local Parliament.

 1. 1. “The government is watching – don’t step on their toes” : An investigation of the press freedom and the working conditions for journalists in Tanzania

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Benjamin Backlund; [2019]
  Nyckelord :Press freedom; development journalism; brown envelope; self-censorship; journalistic interventionism; values of journalism; developing countries; Tanzania; Dar es Salaam; Tanzanian journalists.;

  Sammanfattning : According to reports from Reporters sans frontiers and Freedom House, the freedom of the press has declined during the recent years in the sub-Saharan country Tanzania. Using the human rights reports as an entry point, this study set out to investigate the working conditions for journalists in the capital de facto of Tanzania, Dar es Salaam. LÄS MER

 2. 2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en postkorporativ kvarleva eller en kvasistatlig hybrid? : En undersökning av SKL:s roll och inflytande i två politiska beslutsprocesser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nico Rönnberg; [2019]
  Nyckelord :corporatism; pluralism; role; influence; local government associations; interest groups; multi-level governance; SALAR;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the role and the influence of the Swedish local government association, SALAR, which is an interest group representing all of the Swedish local authorities and regions. As a result of a change in exercising public power from government to multi-level governance that has reinforced subnational level, including local authorities and regions, SALAR is today a significant actor. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialog i framtagningsprocessen för Region Skånes regionala utvecklingsstrategi: Det öppna Skåne 2030

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elin Rambäck; Charlotte Jedlöv; [2019]
  Nyckelord :regional planning; citizen participation; planning process; development; regional planering; region; Skåne; medborgardialog; planprocess; utvecklingsstrategi;

  Sammanfattning : Regional planering tar en allt större plats i den svenska utvecklingen och har bland annat som uppgift att redogöra hur varje län ska utvecklas för att Sverige ska nå de nationella målen. Den regionala planeringen förenar mellankommunala frågor och utgör riktlinjer för både översiktsplaner och detaljplaner i regionen. LÄS MER

 4. 4. Valet att rösta : En studie som undersöker det kommunala och politiska arbetssättet gällande valdeltagandet i Helsingborg och Malmö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Melisa Gradjan; [2019]
  Nyckelord :Valdeltagande; tillgänglighet; förtidsröstning; förtroende; Europaparlament; individuella; kontextuella och institutionella förklaringar.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and increase the understanding of how municipalities work to increase the voter turnout In the European Parliament elections, and if this work shows an effect. Through case studies of Helsingborg and Malmö, the aim of this study is to be an example of how other municipalities work on the turnout in the European Parliament election. LÄS MER

 5. 5. Why people run for elective office? : Study of political motives among local elites in Kebumen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agung Widhianto; [2019]
  Nyckelord :Candidates; Electoral Arena; Incumbent; Local Parliament; Motives; Nascent; Office; Political Competition; Village;

  Sammanfattning : Why do people run for elective office? Indeed, it is a central topic in political science that arguably is controversial to reveal, but always appealing since public authority remains in office. This study provides an explorative analysis to investigate local elites’ motives running for local parliament and village offices respectively in Kebumen, Indonesia. LÄS MER