Sökning: "Local Parliament"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Local Parliament.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. Civilförsvarsstyrelsens omlokalisering till Värmland : En konsekvens av 1970-talets regionalpolitik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Leo Aldeland; [2020]
  Nyckelord :Civilförsvar; Civilförsvarsstyrelsen; decentralisering; 1970-talet; regionalpolitik; Värmland; Karlstad;

  Sammanfattning : Under 1970-talet genomfördes en omfattande regionalpolitik och decentraliseringspolitik i Sverige. Regionalpolitiken hade som syfte att omlokalisera statliga myndigheter från Storstockholmsregionen till andra delar av landet. Denna omlokaliseringspolitik togs fram genom utredningar som Lokaliseringsdelegationen skapade. LÄS MER

 3. 3. Återförstatligande av svensk skola : Riksdagspartiernas åsikter kring svensk skolas huvudmannaskap och förändring i opinionen över tid.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Angelica Hörndahl Johansson; [2020]
  Nyckelord :Centralisation; Decentralisation; Localisation; School; Renationalisation;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis aims to examine the opinions of the Swedish parliament parties regarding state Government and local Government of the Swedish school system and how the change in opinion over time appears. The study is an argumentation analysis and includes a comparison of motions and documents from the parliament parties at two different time periods, 1990 and 2007–2020. LÄS MER

 4. 4. Slöjförbudet i Skurups kommun : En diskursanalys av argumentationer för slöjförbudet i Skurups kommun

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Susanna Thorell; [2020]
  Nyckelord :The veil; The ban of the headscarf; feminism and the veil; Islam in Sweden; Islam in Europe;

  Sammanfattning : This essay examines the arguments behind the ban of the headscarf in schools in Skurups county that the Swedish Democrats/Sverigedemokraterna (a party in the Swedish Parliament) submitted. The motion was voted through in Skurups county with help of Moderaterna and the local Skurupspartiet. LÄS MER

 5. 5. Mediestöd för lokal journalistik: ett Bamseplåster på ett björnbett eller en gedigen räddningsaktion i demokratins namn? : Om reaktionen på en politisk åtgärd i ett krisande medielandskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amandah Andersson; [2020]
  Nyckelord :Policyreaktion; Implementering; Lokal media; Lokal journalistik; Mediastöd; Demokrati;

  Sammanfattning : Due to contemporary challenges for the Swedish media landscape, the Swedish parliament decided to establish a new policy for governmental financial support for commercial media: support for local journalism. This study aims to examine how those supposed to receive and implement this policy – producers of local journalism – reflects and reacts upon its intentions as well as shape during the running implementation process in 2019 and identify a policy reaction. LÄS MER