Sökning: "hållbar dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenhantering och rening med hjälp av biokol : En studie om biokol som reningsfilter i dagvatten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sebastian Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivt kol Biokol Dagvatten First flush Makadam Pyrolys Sedimenteras;

  Sammanfattning : Dagvattenhantering är en het fråga i samhällsutvecklingen. Kommuner blir mer och mer medvetna om värdet i att ha en hållbar dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering ska både var ekonomisk-, social- och framförallt ekologiskt hållbar. Den här uppsatsen kollar om biokol skulle kunna användas till att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER

 3. 3. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 4. 4. Vatten i en föränderlig miljö : om skyfallshantering i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Arvid Wendel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; dagvattenhantering; skyfall; hållbar; Malmö;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är ett faktum. I det naturliga hydrologiska kretsloppet utnyttjas vatten som faller över jorden som resurs och slussas runt i kretsloppet. LÄS MER

 5. 5. Achieving Sustainable Urban Drainage through Multifunctionality

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Benjamin Schäfer; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Drainage; Relational Planning; Multifunctionality; Public Space; Urban Nature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER