Sökning: "hållbar dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER

 2. 2. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 3. 3. Vatten i en föränderlig miljö : om skyfallshantering i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Arvid Wendel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; dagvattenhantering; skyfall; hållbar; Malmö;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är ett faktum. I det naturliga hydrologiska kretsloppet utnyttjas vatten som faller över jorden som resurs och slussas runt i kretsloppet. LÄS MER

 4. 4. Achieving Sustainable Urban Drainage through Multifunctionality

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Benjamin Schäfer; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Drainage; Relational Planning; Multifunctionality; Public Space; Urban Nature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Boel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Sammanfattning : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. LÄS MER