Sökning: "Louise Severinsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Severinsson.

 1. 1. VAD GÖR VI HÄR? : Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Severinsson; Cecilia Svensson; [2013]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Moralisk stress; Sjuksköterska; Upplevelser; Vårdkvalitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress innebär att en individ innehar vetskap om vad för arbetsuppgifter som bör utföras, men handlingen kan inte utföras då hinder uppstår i situationen. Individen upplever en psykologisk obalans och den moraliska stressupplevelsen kan leda till komplikationer för patienter. LÄS MER

 2. 2. Samband och könsskillnader mellan kriminalvårdares personlighetsdrag och upplevelse av säkerhetsklimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Louise Severinsson; Maria Åkesson; [2011]
  Nyckelord :NOSACQ-50; SSP; prison officers; incidents; NOSACQ-50; SSP; kriminalvårdare; incidenter;

  Sammanfattning : Anstalten Hall utanför Södertälje tillhör säkerhetsklass A, vilket innebär att de intagna utgör en hög risk för allmänheten. De anställda har därmed ett stort ansvar i att upprätthålla säkerheten på anstalten. LÄS MER