Sökning: "Luis Vera"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Luis Vera.

 1. 1. Third - party cookies - Hur mycket vet du om third - party cookies?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Luis Vera; [2020]
  Nyckelord :Third - party cookies; Cookies; Personal integrity online; GDPR; Web tracking;

  Sammanfattning : Ett sätt att samla information på är genom third – party cookies. Denna studie vill diskutera hur personlig information samlas in genom third – party cookies och dess påverkan på användares personliga integritet. LÄS MER

 2. 2. Vi och de andra : En studie av hur män och kvinnor med invandrarbakgrund framställs i svenska invandrarfilmer från år 2000

  Kandidat-uppsats, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fernando Illezca; [2005]
  Nyckelord :Genus; ”ras”; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att visa hur män och kvinnor med invandrarbakgrund framställs i svenska så kallade invandrarfilmer från år 2000. De frågeställningar jag arbetat utifrån är: Hur porträtteras män samt kvinnor med invandrarbakgrund i de svenska ”invandrarfilmerna” från år 2000? Vilka stereotyper kan man tänkas finna? Har det skett någon förändring i hur män och kvinnor med invandrarbakgrund porträtterats i svensk film? För att få svar på frågorna har jag genomfört textanalyser av fem filmer - Jalla! Jalla! av Josef Fares, Före stormen av Reza Parsa, Vingar av glas av Reza Bagher, Det nya landet av Geir Hansteen Jörgensen samt Bastarderna i paradiset av Luis R. LÄS MER