Sökning: "Madelene Cordes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Cordes.

  1. 1. De första stegen : Att gå från student till yrkesverksam förskollärare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Madelene Cordes; Jenny Lundberg; [2020]
    Nyckelord :Experience; preschool teacher; newly educated; relationships; experience.; Erfarenhet; förskollärare; nyutbildad; relationer; upplevelse.;

    Sammanfattning : Att komma nyutbildad till förskolans verksamhet kan vara omvälvande. Det är inte bara de första intrycken att komma ny till en förskola som väger in utan även att gå från student till yrkesverksam. Det ska samtidigt skapas relationer med kollegor, rektor, vårdnadshavare och barn. LÄS MER