Sökning: "Map Visualization and styling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Map Visualization and styling.

 1. 1. Kompatibilitet mellan olika systems format för stilsättning av geodata : En undersökning av stilformaten SLD och MBstyle

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Höijer; [2018]
  Nyckelord :Style; SLD; MBstyle; QGIS; GeoServer; compatibility; Stilsättning; SLD; MBstyle; QGIS; GeoServer; kompatibilitet;

  Sammanfattning : Många aktörer i samhället har behov av geodata levererat från olika myndigheter med flera. Det är ofta nödvändigt att kombinera olika typer av geodata. Stilsättning av vektordata sker genom att tillsammans med rumsliga, geografiska data läsa in en separat stilfil som talar om hur ingående objekt ska presenteras. LÄS MER

 2. 2. Developing Data Extraction and Dynamic Data Visualization (Styling) Modules for Web GIS Risk Assessment System (WGRAS)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Assefa; [2018]
  Nyckelord :Geographical Information Systems; GIS; Disaster Risk Management; web GIS; Volunteered Geographic Information VGI ; Map Visualization and styling; Geo-spatial data extraction; OpenStreetMap OSM ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Interactive web-GIS tools play an important role in determining disaster risk assessment which ultimately result in reduction of unexpected damages, cost and saves millions of lives. Disaster management practitioners largely benefited information at their disposal about location where possible incidents are eminent, anticipate the impact and project possible outcomes to help mitigate and organize proper response. LÄS MER