Sökning: "GeoServer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet GeoServer.

 1. 1. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

 2. 2. An open source web GIS tool for analysis and visualization of elephant GPS telemetry data, alongside environmental and anthropogenic variables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Patrick Kabatha; [2018]
  Nyckelord :geography; GIS; web GIS; web mapping; open source; wildlife; elephant; ecology; time series; GPS telemetry; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The movement and distribution of ecologically important herbivores such as elephants are of great significance to conservation biologist seeking to understand the fundamental triggers that influence their mobility and the extent to which these parameters affect how they utilize their immediate and surrounding resources. The recent advancement in animal tracking technology coupled with the availability of moderate to high-resolution satellite data, permits scientists to develop elephant cognitive maps of their adjacent environment, thus offering novel opportunities for research in the fields of wildlife movement ecology and the wider conservation biology. LÄS MER

 3. 3. Kompatibilitet mellan olika systems format för stilsättning av geodata : En undersökning av stilformaten SLD och MBstyle

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Höijer; [2018]
  Nyckelord :Style; SLD; MBstyle; QGIS; GeoServer; compatibility; Stilsättning; SLD; MBstyle; QGIS; GeoServer; kompatibilitet;

  Sammanfattning : Många aktörer i samhället har behov av geodata levererat från olika myndigheter med flera. Det är ofta nödvändigt att kombinera olika typer av geodata. Stilsättning av vektordata sker genom att tillsammans med rumsliga, geografiska data läsa in en separat stilfil som talar om hur ingående objekt ska presenteras. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikation för utsättning och registrering av fågelholkar med hjälp av multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jesper Björklund; Mischa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Crowdsourcing; webb-GIS; WPS; MKA; fågelholkar; FOSS;

  Sammanfattning : På grund av kalhuggning har förutsättningen förändrats förhålboende fåglar. Bohålsbristen går att åtgärda med placering av nya fågelholkar. Genom att använda GIS går det att strategiskt välja de bästa områdena att sätta ut nya fågelholkar. LÄS MER

 5. 5. REWA (Realtime Evacuation Wind Application) : en prototyp för datorstödd lokalisering av evakueringsvägar med hänsyn tagen till aktuell vindriktning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Janni Karlsson; [2016]
  Nyckelord :GIS; geoserver; vind; evakuering; datorstöd;

  Sammanfattning : Idag används inte vinden som en påverkande faktor i realtid i befintliga datoriserade evaukueringssystem. Detta påverkar systemet tillförlitlighet negativt. Syftet med denna studie är att påvisa vindens inverkan vid beräkning av lämpliga flyktvägar från ett område som drabbats av brand. LÄS MER