Sökning: "Maria Elisabeth"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Maria Elisabeth.

 1. 1. INACTION OR ACTION ON DEMOCRATIC BACKSLIDING IN HUNGARY : A QUESTION OF WHICH TYPE OF RHETORIC IS MOST COMMON IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Elisabeth Bendixen; [2023]
  Nyckelord :Democratic backsliding; Hungary; the EU; the European Parliament;

  Sammanfattning : The thesis studies the most recent debate on the issue of democratic backsliding in Hungary, and more specifically, if a rhetoric of inaction was dominant in the plenary debate of the European Parliament. Democratic backsliding is a crucial topic to research in the context of the European Parliament’s recent attempts to take a more active role in defending the European  Union’s fundamental values. LÄS MER

 2. 2. "Personen jag försvinner ju helt" : En kvalitativ studie av att vara förälder till tonåring med substansbruk och upplevelser av anhörigstöd

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Isberg; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; alienation; parental support; shame; social bond; substance abuse.; Alienation; anhörigstöd; skam; sociala band; substansbruk; tonåring;

  Sammanfattning : Denna uppsats uppmärksammar hur föräldrar till tonårsbarn med substansbruk upplever sin situation och det anhörigstöd de fått. Syftet är att skapa en förståelse för föräldrars egen situation kopplat till sitt tonårsbarns substansbruk, med särskilt fokus på att undersöka upplevelsen av behandlingsprocessen och egna behandlingsinsatser för föräldrarna på Mariamottagningarna i Skåne samt att få en ökad förståelse för vilka önskemål om förändring och förväntningar som föräldrarna har gällande anhörigstöd. LÄS MER

 3. 3. Dunnes lyckliga liv –En kvalitativ textanalys av familjekaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Dunne; Rose Lagercrantz; Eva Eriksson; föräldrar; familj; familjekonstellation; barnlitteratur; didaktik; karaktärsanalys.;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de fem närmsta familjekaraktärerna i tre kapitelböcker av RoseLagercrantz och Eva Erikssons populära bokserie om Dunne. Böckerna som analyseras ärMitt lyckliga liv (2010), Lycklig den som Dunne får (2018) samt Kärlek är bättre än ingenkärlek (2019). LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av att delegera läkemedel i hemsjukvården : Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Elisabeth Lidevi; Vangie Franzén; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; läkemedelsdelegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; vårdpersonal; erfarenheter;

  Sammanfattning : Vård i hemmet har ökat då andelen äldre i samhället ökat, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av distriktssköterskan i hemsjukvården. Många som är inskrivna i hemsjukvården behöver hjälp med hantering av läkemedel och detta är en uppgift som delegeras till vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Tänk på avståndet! : Distansarbetes påverkan på motivation och prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Wehlin; Maria Östervall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur distansarbete påverkar anställdas motivation och prestation har länge varit omtalat i forskningen men diskussionen fick under våren 2020 nytt liv då många arbetsplatser tvingades övergå till distansarbete på grund av pandemin Covid-19. Även organisationer som tidigare inte arbetat på detta sätt fick anledning att överväga distansarbetets roll i deras arbete. LÄS MER