Sökning: "Maria Gutsch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Gutsch.

 1. 1. ”Många gillar ju inte att läsa, men många gillar det också.” : Gymnasiepojkars beskrivning av de textvärldar som de möter under sin fritid samt under svensklektionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Gutsch; [2017]
  Nyckelord :Text; Textvärld; Repertoarer; Pojkar; Gymnasium;

  Sammanfattning : Reading comprehension among boys is something that has deteriorated over the years. But is it so that boys do not read or do they just read things that does not count? Today there is an expanded textual concept. This means that even movies, comics, games, music and images counts as text, not just printed words on paper. LÄS MER

 2. 2. Orörd eller Oerfaren? : Gymnasieungdomars syn på oskuldsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Gutsch; [2015]
  Nyckelord :Discourse analysis; Gender; Virgin; Hymen; Diskursanalys; Genus; Oskuld; Mödomshinna; Hymen; Slidkrans;

  Sammanfattning : I den svenska skolan är jämlikhet ett viktigt begrepp i skolans värdegrundsplan när det gäller såväl etnicitet, kön som sexualitet. Därav har jag valt att titta på två specifika begrepp för att se hur elever på två gymnasieskolor ser på dem. Begreppet är ”oskuld” samt ”mödomshinna”. LÄS MER