Sökning: "Maria Schlyter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Schlyter.

 1. 1. Fysisk aktivitet - Landsort/Storstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Maria Persson; Maria Schlyter; [2007]
  Nyckelord :Physical activity; gender perspective; countryside; big city; boys; girls;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barns fysiska aktivitet på två olika orter, storstad/landsort. Syftet var att ta reda på hur fysiskt aktiva pojkar och flickor i skolår sex är i skolan och på fritiden, utifrån ett genusperspektiv på vardera ort. LÄS MER

 2. 2. Samarbete Hem - Skola. Om dialogsamtal i Trelleborgs kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sandra Lund; Maria Schlyter; [2006]
  Nyckelord :samtal; samarbete; samverkan; föräldrar; hem; skola; lärare; dialog;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i Trelleborgs kommun uppfattar och arbetar med en specifik samarbetsform - dialogsamtal. Dialogsamtal är ett nytt begrepp som införts inom ramen av projekt ”Spjutspetsskolan” höstterminen 05 och innebär att alla elever har en mentor som en gång i månaden ringer till elevens vårdnadshavare och diskuterar om och hur eleven når sina kortsiktiga mål. LÄS MER