Sökning: "Maria Severinsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Severinsson.

 1. 1. "Sport är männens värld" : En kvantitativ studie om genusrepresentation bland Hallandspostens sportsidor under april och oktober 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Maria Narevik; Martin Laanemets; [2016]
  Nyckelord :gender; Hallandsposten; framing; agenda theory; sports; genus; Hallandsposten; framing; dagordningsteorin; sport;

  Sammanfattning : Title: "Sport is the men's world" - a quantitative content analysts about the gender representation in Hallandsposten's sport pages during april and october 2014.Authors: Martin Laanemets & Maria NarevikTutor: Ronny SeverinssonExaminer: Ebba SundinSemester: Spring 2016Number of words: 13 249Aim: This study aims to examine how the local newspaper Hallandsposten in Sweden portrays male and female ahtletes in the sport pages during april and october 2014. LÄS MER

 2. 2. Samband och könsskillnader mellan kriminalvårdares personlighetsdrag och upplevelse av säkerhetsklimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Louise Severinsson; Maria Åkesson; [2011]
  Nyckelord :NOSACQ-50; SSP; prison officers; incidents; NOSACQ-50; SSP; kriminalvårdare; incidenter;

  Sammanfattning : Anstalten Hall utanför Södertälje tillhör säkerhetsklass A, vilket innebär att de intagna utgör en hög risk för allmänheten. De anställda har därmed ett stort ansvar i att upprätthålla säkerheten på anstalten. LÄS MER