Sökning: "Hallandsposten"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Hallandsposten.

 1. 1. Lokal dagspress- fortfarande lokal?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joakim Johansson; [2020]
  Nyckelord :lokala nyheter; lokal prägel; demokrati; mångfald; ägarkoncentration; Stampen media;

  Sammanfattning : Det finns farhågor att den ökade ägarkoncentrationen i mediebranschen gällande lokaladagstidningar riskerar att påverka innehållet för dess läsare. Allt mer material hämtas från externaaktörer, såsom nyhetsbyråer och kommunikationsavdelningar. LÄS MER

 2. 2. Vart är kvinnorna i sportsidorna? : En kvantitativ innehållsanalys av Hallandspostens sportsidor utifrån könsrepresentation. En jämförelse mellan år 2014 och 2019.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrik Bernström; [2020]
  Nyckelord :Genusteori; dagordningsteori; sport; Hallandsposten; könsrepresentation;

  Sammanfattning : I denna undersökning har Hallandspostens sportsidor under 2019 studerats utifrån könsrepresentation genom en kvantitativ innehållsanalys. Resultatet från denna undersökning har jämförts med resultatet från en tidigare kandidatuppsats som behandlande samma månader under 2014. LÄS MER

 3. 3. Hallandspostens skildring av tysk utrikespolitik år 1938 rörande ockupationen av Tjeckoslovakien.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mimi Larsson; [2020]
  Nyckelord :Adolf Hitler; Andra Världskriget; media; tjeckoslovakien; sudet; hallandsposten; 1938;

  Sammanfattning : World War II is one of the largest historic events that we learn about in schools today. The war ended 75 years ago which means that we are left with stories, books and old news papers for information. Sweden was not an acting part in the war, it was declared neutral. LÄS MER

 4. 4. "Att vara neutral" : - argumentationsanalys kring den offentliga halländska utrikes- och försvarspolitiska debatten 1938-39.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Nordh; [2020]
  Nyckelord :Neutralitet; Sverige; Klas Åmark; 1938; 1939; argumentationsanalys; samhällsdebatt; Halland; andra världskriget;

  Sammanfattning : Under andra världskriget förde Sverige neutralitetspolitik, något som landet fått kritik för, både ut- och inifrån. Det är lätt att i efterhand kritisera beslut som tagits då utkomster för dessa beslut redan är kända, men hur resonerade den dåvarande samtiden kring politiska beslut då dess utkomst inte kunde förutspås? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur tre halländska tidningar resonerade kring den svenska utrikes- och försvarspolitiken under åren 1938-1939. LÄS MER

 5. 5. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER