Sökning: "Hallandsposten"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Hallandsposten.

 1. 1. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER

 2. 2. Mjölkkrisen – en kris för vem? - En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om mjölkkrisen i riks- region- och lokalpress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Blomberg; Emelie Forsberg; [2018-09-07]
  Nyckelord :mjölkkrisen; mjölkbönder; landsort; the milk crisis; dairy farmers; rural area;

  Sammanfattning : This study is a content analysis of the Swedish news media reporting of the milk crisis during the years 2014 to 2016. The aim with this study is to examine how the milk crisis was reported in the five largest newspapers and the five largest local newspapers within the countys with the highest cow density. LÄS MER

 3. 3. Finns det något annat än Stockholm? : bilden av landsbygden i dagstidningar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Wickström; [2017]
  Nyckelord :makt; urban norm; landsbygd; dagstidningar;

  Sammanfattning : Trenden de senaste åren i Sverige har varit att allt fler lokala redaktioner lägger ned sin verksamhet vilket skapar medieskuggor främst på landsbygden. Många mindre orter hamnar därför utan representation i medielandskapet vilket blir ett hot mot demokratin. LÄS MER

 4. 4. Lokaltidningen- en plats för opartiska nyheter eller reklamartiklar? : En kvantitativ innehållsanalys av hur förekomsten av textreklam ser ut i de lokala nyheterna i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Svensson; Emelie Sörling; [2017]
  Nyckelord :Textreklam; marknadsstyrning; lokaljournalistik; reklam marknadsföring;

  Sammanfattning : Annonsintäkterna har gått ner för dagspressen, journalistiken ska vara billigare att producera och journalisterna får allt mer jobb på sina bord (SOU 2016:80, s. 115 och 170). LÄS MER

 5. 5. "Mjuka kvinnohänder lämpliga att sköta en svetsbrännare" : En genusteoretisk studie om jobbannonser i Hallandsposten 1915-1970

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robert Nyström; [2017]
  Nyckelord :Genus; jobbannonser; samhällsförändringar; ålder; kroppslighet; egenskaper; karaktär.;

  Sammanfattning : In this paper, I will study job-ads published in the newspaper Hallandsposten within the period 1915-1970. I will investigate whether job-ads can give information about changes in society from a gender perspective that can be useful when teaching history. LÄS MER