Sökning: "Employee Empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Employee Empowerment.

 1. 1. Barriers to Employee Involvement in Incremental Innovation at the Swedish Public Healthcare Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Knutsson; Isak Lurie; [2021-07-09]
  Nyckelord :Swedish regions; Public Healthcare; Incremental innovation; Employee Empowerment; Bottom-up innovation; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Background and purpose: As public organizations are politically governed, the organizationshave traditionally been managed from a top-down perspective. Since knowledge intensiveorganizations have realized employees are the greatest assets, greater emphasis has been devotedtowards increased employee empowerment and their ability to contribute to the development oforganizations. LÄS MER

 2. 2. The Loss of Chaos : Figurational Togetherness with Digital Distance Work

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :mediatization; figurations; digitalization; work; distance work; COVID-19; physical copresence; mediatization; figurations; digitalisering; arbete; distansarbete; COVID-19; fysisk samvaro;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, many organizations and employees suddenly became increasingly reliant on digital technologies to safely continue work. In this master’s thesis, I tried to understand how such rapid change could be understood when compared to wider, more gradual processes of intensifying media reliance. LÄS MER

 3. 3. “All That Is Solid Melts Into Virtual Work”: A study of the implications of the Covid-19 pandemic on contemporary Employer Branding through the lens of Social Acceleration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Henrik Ernstsson; Fredrika Hållén; [2021]
  Nyckelord :employer branding; employer brand; social acceleration; strategic communication; Spotify employer brand; work norms; social change; virtual work; remote work; digital labour landscape; resonance; Covid-19; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarvarumärkning; arbetsnormer; distansarbete; virtuellt arbete; digitala arbetslandskap; social förändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Impelled by the Covid-19 pandemic, the labour market is undergoing remarkable structural change towards increasingly digitized and remote forms of work. The purpose of this paper has been to study the social change in work norms instigated by the Covid-19 pandemic, with the aim of contributing to a more nuanced understanding of contemporary employer branding as a form of strategic communication in virtual and hybrid labour landscapes. LÄS MER

 4. 4. Transformativt ledarskaps påverkan på fastighetsmäklares säljprestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Karlsson; Victor Sarocchi; [2021]
  Nyckelord :Transformational leadership; employee vigor; psychological empowerment; perceived self-efficacy; accomplishment striving; sales performance; Transformativt ledarskap; medarbetarkraft; psykologiskt bemyndigande; upplevd själveffektivitet; prestationssträvan; säljprestation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur transformativt ledarskap påverkar svenska fastighetsmäklares säljprestationer genom dess effekt på attitydsvariablerna psykologiskt bemyndigande, upplevd själveffektivitet och medarbetarkraft samt beteendevariabeln prestationssträvan. Metod: Denna studie är grundad i en kvantitativ forskningsmetod med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarnas upplevelse av olika ledarskapsstilars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie baserat på personalen inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Lennholm; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Ledarskap; Ledarskapsstilar; Arbetsmiljö; Empowerment;

  Sammanfattning : Introduktion: Arbetsmiljö är en individs fullständiga, sammanställda, fysiska och psykiska upplevelseav en arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön kännetecknas av psykiska arbetsmiljöfaktorer som stress, arbetsbelastning och ledarskap. LÄS MER