Sökning: "Mark Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Mark Carlsson.

 1. 1. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER

 2. 2. Moms på bostadshyra : möjliga effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Wigren; Patrik Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad upplevs i nuläget redan som ansträngd med hänsyn till att bemöta efterfrågan hos befolkningen. I förhållande till befolkningsmängden hade Sverige lägst produktionstakt av bostäder i Norden under 2000-talet fram till 2016. LÄS MER

 3. 3. Development and Characterization of Parallel-Plate Avalanche Counters for Nuclear Physics Experiments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Matthias Carlsson; [2018]
  Nyckelord :PPAC; Parallel-Plate Avalanche Counters; Gas Ionizing Detector; Gas Amplification; Characterization; NFS; Radioactive source; Am-241; Cf-252; Fission Fragments; Alpha Particles; Time Resolution; Angular Dependence; Gas Pressure Dependence; Townsend Coefficient; PPAC Design; Manufacture; Manufacturing; Mylar foil; Aluminium Evaporation;

  Sammanfattning : Parallel-plate avalanche counters, PPACs, are commonly used to detect fission fragments. The PPAC detects them and mark (very accurately) the time of detection. Such measurements can be used to measure the neutron energy (via time-of-flight) to study neutron-induced fission. LÄS MER

 4. 4. Jesus går på vattnet : Vad händer med bibelberättelsen när den återberättas för barn?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Johanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Barnbibel; Jesus går på vattnet; Matt 14:22-33; Mark 6:45-52; Joh 6:16-21; Barnens bibel; Barnbibeln; De yngstas bibel; Barnbiblar;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras, främst med hjälp av en narrativ analys, berättelsen om när Jesus går på vattnet i Barnens bibel med text av Anne de Vries och svensk översättning av Ylva Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och svensk översättning av Åsa Hofverberg och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk översättning av Ulla-Stina Rask. Syftet med uppsatsen att se om några, och i sådana fall vilka, förändringar som sker när en bibelberättelse återberättas för barn, och sedan se hur dessa påverkar berättelsen. LÄS MER

 5. 5. Kultur och interkulturell kompetens i spanskundervisning : - en studie utifrån lärarens perspektiv i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Barbarita P Carlsson; [2017]
  Nyckelord :intercultural competence; culture; and Spanish language learning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the Spanish teachers in secondary schools consider culture and intercultural competencies. This study also makes use of a sociocultural perspective that is in relation with the intercultural perspective and puts its mark in the study. LÄS MER