Sökning: "Markus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Markus Andersson.

 1. 1. De föränderliga förväntningarna på skolledarskapet i förhållande till kön -En diskursanalys av skolledarens framställning i statliga offentliga utredningar 1970–2000-tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet har haft till syfte att skildra de föränderliga förväntningarna hos skolledarskapet i statliga offentliga utredningar under 1970–2000-talet. Genom en diskursanalys och tillämpning av genusteoretiska begrepp har det framkommit distinkta förskjutningar i rådande diskurs. LÄS MER

 2. 2. Strokepatienters uppfattning om arbetsterapeutisk uppföljning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Gustafsson; Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bemötande; delaktighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för de tillstånd som minskar blodcirkulationen i hjärnan vanligtvis blodpropp eller hjärnblödning. Konsekvenser av en stroke kan resultera i svårigheter i aktivitetsutförandet. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring och hamburgerrestauranger : En studie av Diné Burgers, Burger Love och Bastard Burgers i Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Simon Andersson; Markus Englund; Love Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vem använder lösenordshanterare? : En undersökning av demografiska variablers påverkan på användning av lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Markus Andersson; Viktor Vilmusenaho; [2020]
  Nyckelord :Password manager; Browser based password manager; BPM; Technology Acceptance Model; TAM; Demographic variables; Lösenordshanterare; Browserbaserade lösenordshanterare; BPM; Teknikacceptansmodellen; TAM; Demografiska variabler;

  Sammanfattning : Lösenordshanterare har länge varit tillgängliga och det finns mycket forskning som tyder på att användningen av dem är begränsad. Deras funktionalitet hjälper användaren att generera och spara unika och starka lösenord för varje individuell inloggning. LÄS MER

 5. 5. Automatic Tuning of Motion Control System for an Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Markus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Automatic Control; Automatic Tuning; Control; Motion Control; Modelling; System Identification; Online Identification; Underwater Vehicle; Autonomous Underwater Vehicle; AUV; SMaRC; Maribot LoLo; Differential drive;

  Sammanfattning : The interest for marine research and exploration has increased rapidly during the past decades and autonomous underwater vehicles (AUV) have been found useful in an increased amount of applications. The demand for versatile platform AUVs, able to perform a wide range of tasks, has become apparent. LÄS MER