Sökning: "subsidence modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden subsidence modeling.

 1. 1. Modellering av grundvattennivåni samband med tunnelbyggnation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Thelander; [2021]
  Nyckelord :groundwater modeling; groundwater level; rock tunnel; tunnel leakage; grundvattenmodellering; grundvattennivå; bergtunnel; tunnelinläckage;

  Sammanfattning : Det borras en tunnel under Stockholm av Svenska kraftnät som ska bli 13,4 km lång. Närtunneln är klar ska den förstärka och ersätta vissa delar av Stockholms elnät. Grundvattennivånhar inte sjunkit lika mycket som förväntat när inläckget till tunneln var högt. LÄS MER

 2. 2. Modeling contingency infiltration scenarios in MODFLOW : Stockholm Bypass and tunnel induced groundwater drawdown

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aslan Abdo; [2019]
  Nyckelord :tunnel induced groundwater drawdown; MODFLOW; artificial recharge; land subsidence; grundvattenavsänkning; tunnel inläckage; MODFLOW; infiltration; sättning;

  Sammanfattning : Subsurface constructions, such as tunnels, create hydrogeological challenges in mitigating risk of subsidence due to groundwater drawdown. Presenting readily made precautionary mitigation plans, such as strategically planned artificial recharge applications, can help effectivise the mitigation process. LÄS MER

 3. 3. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malcolm Hargelius; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modeling; MODFLOW; PEST; Hydrogeology; Groundwater flow; Grundvattenmodellering; MODFLOW; Hydrogeologi; Grundvattenflöden; Sprickvatten;

  Sammanfattning : På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. LÄS MER

 4. 4. Grundvattensänkning vid schakter och byggnadsverk - En jämförelse av olika beräkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Philip Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many construction projects, entail excavations into water-bearing soils. As a consequence of this a groundwater lowering must be made which can cause major environmental impacts, such as drainage of adjacent rivers or wetlands or subsidence of adjacent buildings. LÄS MER

 5. 5. Koppling av grundvattenmodell och jordmodell med en geoteknisk sättningsmodell

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lindqvist Adrian; [2016]
  Nyckelord :Groundwater drawdown; groundwater modelling; ground settlement; Modflow; Octave; soil mechanics; Grundvattenavsänkning; grundvattenmodellering; geoteknik; Modflow; Octave; sättning;

  Sammanfattning : Ur ett byggtekniskt perspektiv kan en sänkning i grundvattenytan i en sluten akvifer i ett område med lerjordar ge sättningar som kan skada byggkonstruktioner. Kopplingen mellan hydrogeologi och geoteknik är tydlig men oftast görs grova uppskattningar av konsekvenserna av en grundvattensänkning. LÄS MER