Sökning: "Martina Leksell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Leksell.

  1. 1. Effektivare informationshantering hos fastighetsbolag genom ett utökat nyttjande av IT-stöd

    Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

    Författare :Henrik Ceder; Martina Leksell; [2012]
    Nyckelord :BIM; informationshantering; IT-system; kunskapshantering; fastighetsförvaltning;

    Sammanfattning : Konceptet Building Information Modeling, tillsammans med den snabba IT-utvecklingen ger företag i bygg- och fastighetssektorn möjlighet att utveckla och effektivisera sin verksamhet. Vi tror att det finns utrymme för fastighetsbolag att förbättra och effektivisera sin verksamhet. LÄS MER