Sökning: "Mathias Strandberg Björk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Strandberg Björk.

  1. 1. Vad är kvalitet i ledarskap? : Teorier, modeller och verkligheten

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Sara Holst; Mathias Strandberg Björk; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; ledarskap; kvalitet; kvalitetsutveckling;

    Sammanfattning : In this qualitative study the authors explores, by studying several quality-development models what quality in leadership is. The models are: Total Quality Management; SIQ’s model for customer-oriented organizational development; the EFQM excellence model; the ISO 9000:2000 standard; and Six Sigma. LÄS MER