Sökning: "Matilda Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Matilda Persson.

 1. 1. Work-Life balance i samband med arbetsmotivation : En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Matilda Karlsson; Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :work-life balance; work motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; work-life balance; arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; balans i arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. LÄS MER

 2. 2. Digital Twin of a diagnostic system : A proposal of a Digital Twin framework for the Transportable Culture Cabinet, with levels of application possibilities and its challenges

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olivia Norlin; Lotta Rydin; Matilda Maxwell; Linnéa Gauffin Good; Maija Persson; Viktor Öhrner; [2020]
  Nyckelord :Digital twin;

  Sammanfattning : The Digital Twin (DT) is a concept that is gaining more and more attention. A DT is a virtualversion of a physical product, which can be used in monitoring and developing said physical product.In this report we have discussed how a DT of a Transportable Culture Cabinet (TCC) could beimplemented, and its framework. LÄS MER

 3. 3. “Det har ju mer att göra med vilken känsla man får när man går hit.” : En studie om folkbiblioteks integrationsfrämjande arbete på glesbygden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Blomqvist; Linnéa Persson; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Glesbygd; Integrationsfrämjande arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how public libraries in sparsely populated areas  work with integration-promoting activities and elucidate how the conditions of the public libraries affect this work. We have applied a qualitative  method in this thesis and the  empirical data were collected through five interviews with library staff from three different public libraries in Västerbotten. LÄS MER

 4. 4. The role of public innovation support in the Swedish food industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matilda Persson; [2019-07-08]
  Nyckelord :Public Innovation Support; Food Industry; Innovation Intermediary; Accelerator; Public Research Organization;

  Sammanfattning : This thesis examines the role of public innovation support in the Swedish food industry and the aim was to better understand what such innovation support does in order to accelerate SMEs. The aim was further to evaluate the activities of such innovation support to propose improvements to be used in a future national expansion. LÄS MER

 5. 5. Visualisera mera - En undersökning om bildstöd i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Persson; Matilda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Bildstöd; Förskola; Kommunikation; Samspel; Utemiljö;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om förskolan arbetar med bildstöd utomhus och i så fall på vilket sätt. I uppsatsen utgår vi ifrån användningen av bildstöd för alla barn i förskolan. Undersökningen utgår ifrån ett vuxenperspektiv genom våra fokusgrupper. LÄS MER