Sökning: "Medication list"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Medication list.

 1. 1. Avvikelser i receptlistan : En intervjustudie med patienter på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Roza Abdul Hadi; [2021]
  Nyckelord :Medication list; Discrepancies; eHealth; Polypharmacy; Drug-related-problems; information sources.; Läkemedelslista; receptavvikelser; eHälsa; polyfarmaci Läkemedelsrelaterade problem; informationskällor;

  Sammanfattning : Background: Medications are used to treat, cure, or relieve symptoms of diseases, but there is a risk with the use of medications. Drug-related-problems are known to increase morbidity and mortality. LÄS MER

 2. 2. Hölje till övervakningsplattform för gnagare i försöksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anders Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Product development; animal trials; enclosure; water tight; Produktutveckling; Maskinteknik; Materialteknik; Försöksdjur; hälsoövervakning; hölje; vattentätt;

  Sammanfattning : Försöksdjursverksamhet är en viktig del inom läkemedelsutveckling och annan forskning, men svårigheterna i att övervaka djurens hälsa och aktivitet utan att stressa dem gör att en hel del studier får opålitliga resultat. Idag sker mycket av övervakningen antingen manuellt av personal som tittar till djuren, eller med automatiska metoder som innefattar något stressande moment. LÄS MER

 3. 3. Hebe - A portable cleaning device for portable nebulisers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Elisabeth Muhrbeck; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A nebuliser is a drug delivery device administrating medication in the form of a mist inhaled into the lungs, and used to treat respiratory diseases or disorders. Daily sterilisation of the nebuliser is required to avoid bacterial growth, and to maintain a high functionality. LÄS MER

 4. 4. Medication Reconciliation : Electronic medication list discrepancies – Cross sectional study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Alsafa Oudah; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aktuella recept? : En intervjustudie om avvikelser i apotekens receptlistor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofie Bejmar; [2021]
  Nyckelord :Läkemedelsanvändning; Receptlistor; Avvikelser;

  Sammanfattning : Background: Around two thirds of the Swedish population use prescripted drugs and usage usually increases with age. Along with increasing age and more prescriptions, the risk of side effects and interactions also increases. Drug-related problems (DRP) causes suffering of inviduals and is also associated with high costs for the society. LÄS MER