Sökning: "Mia Taipale"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mia Taipale.

 1. 1. IS THERE SUCH A THING AS 'OBJECTIVE RECRUITMENT’? Awareness of homosociality in the 'test tool’ industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Taipale; Gustaf Almqvist; [2018-09-06]
  Nyckelord :homosociality; awareness; discrimination; test tools; formalised recruitment; similarity-attraction; migrant women;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore test tools as a generally accepted practice used aspart of formalised recruitment processes. We strive to understand in which ways test tools aim tocounteract discrimination when introduced in the Swedish labour market and the implications oftheir use. LÄS MER

 2. 2. Gentrifiering i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg - Upprustning som ett stadspolitiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnéa Nordström; Mia Taipale; [2017-03-08]
  Nyckelord :gentrifiering; upprustning; stadspolitiskt verktyg; bortträngning; social blandning; medborgardialog;

  Sammanfattning : Upprustningsprocesser har i tidigare forskning visat sig orsaka konsekvenser såsom bortträning bland ursprungsinvånarna. En detaljplan antogs av kommunfullmäktige år 2006 i syfte att göra förändringar i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. LÄS MER