Sökning: "Micro-cap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Micro-cap.

  1. 1. Better safe than sorry : en empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och Micro-cap

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Johannes Ferretti Lundgren; Alban Saliuku; [2018]
    Nyckelord :value stocks; growth stocks; investment strategies; P E; P B; Micro-cap; Stockholm Stock Exchange; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategier; P E; P B; Micro-cap; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : År 2007-2008 inträffade finanskrisen vilket skapade oro på den finansiella marknaden. Oron återspeglades i antalet svenska aktieägare som minskade successivt fram till år 2014. Därefter fram till idag visar statistiken att svenska aktieägare blir fler för varje år som går. LÄS MER