Sökning: "tillväxtaktier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet tillväxtaktier.

 1. 1. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

 2. 2. Marknadens långsiktiga reaktion efter aktieåterköp : - Högre avvikelseavkastning för värdeaktier jämfört med tillväxtaktier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svensson; Carl-Henrik Dalvik; [2018]
  Nyckelord :värdeaktier; tillväxtaktier; aktieåterköp; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; undervärdering; underreaktion;

  Sammanfattning : Tidigare studier på olika marknader observerar positiv avvikelseavkastning på lång sikt efter aktieåterköp, vilket kan förklaras av att återköp generellt drivs av undervärdering samt att marknader underreagerar på information om återköp. När företag delas in i grupper av värde- och tillväxtaktier har en högre positiv avvikelseavkastning observerats för värdeaktier som mer troligt drivs av undervärdering vid återköp. LÄS MER

 3. 3. Better safe than sorry : en empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och Micro-cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johannes Ferretti Lundgren; Alban Saliuku; [2018]
  Nyckelord :value stocks; growth stocks; investment strategies; P E; P B; Micro-cap; Stockholm Stock Exchange; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategier; P E; P B; Micro-cap; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : År 2007-2008 inträffade finanskrisen vilket skapade oro på den finansiella marknaden. Oron återspeglades i antalet svenska aktieägare som minskade successivt fram till år 2014. Därefter fram till idag visar statistiken att svenska aktieägare blir fler för varje år som går. LÄS MER

 4. 4. Signifikans – Finns det en chans?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Zimdahl; Ludvig Svensson; Christoffer Ahlberg; Maria Frögelius; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Underprissättning; Långsiktig underavkastning; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens främsta syfte är att besvara huruvida värdeaktier har presterat annorlunda än tillväxtaktier vid börsintroduktioner på Nasdaq Stockholm mellan år 2000 - 2012. Detta görs utifrån fenomenen underprissättning och långsiktig underavkastning. LÄS MER

 5. 5. Book-to-Market: En vinnare eller förlorare? : En studie om att skapa sig överavkastning på aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hagen Eriksson; Filippo Gasperoni; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida man med hjälp av historisk fundamental information, i form av olika företags book-to-market värden, kan välja ut aktier som ska generera en överavkastning på Stockholmsbörsen. Uppsatsen undersöker även om avkastningen för värdeaktier överträffar den för tillväxtaktier. LÄS MER