Sökning: "Riskjusterad avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden Riskjusterad avkastning.

 1. 1. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
  Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

 2. 2. Developing an Infrastructure Index in Accordance with Investor Expectations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ludvig Frykholm; Jacob Toresson; [2022]
  Nyckelord :infrastructure; infrastructure investments; infrastructure index; infrastructure asset class; index methodology; listed equity market; infrastruktur; infrastrukturinvesteringar; infrastrukturindex; infrastruktur som tillgångsklass; indexmetodik; aktiemarknad;

  Sammanfattning : Infrastructure consists of facilities and services that are considered essential to the functioning and economic productivity of society (Preqin, 2022). The rapid economic growth over the past decades has led to an increase in the demand for fundamental functions such as energy, telecommunications, and transportation. LÄS MER

 3. 3. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Helga Ok; Michael Francis; [2022]
  Nyckelord :Investment; Portfolio; Investor; Value stocks; Growth stocks; Investment strategy; Returns; investering; portfölj; investerare; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategi; avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER

 4. 4. Real Estate Tokenization : Structure, Performance and Liquidity Implications

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Kull; Theodor Naumann; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Real Estate; Real Estate Token; Tokenization; Liquidity; Blockchain; Fastigheter; Fastighetstoken; Tokenisering; Likviditet;

  Sammanfattning : This thesis incorporates a quantitative and qualitative approach to studying real estate tokenization. Real estate tokens are a rapidly-growing investment product with a foundation in blockchain technology. LÄS MER

 5. 5. Relativvärdering som investeringsstrategi tillämpat på nordiska verkstadsföretag : En kvantitativ studie på nordiska börser mellan 2012–2022

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Skarfors; Henrik Thunberg; [2022]
  Nyckelord :Multiple valuation; Relative valuation; Manufacturing companies; P E; P B; EV S; EV EBITDA; CCC; Stock Market Psychology; Bull Market; Covid-19; Multipelvärdering; Relativvärdering; Verkstadsföretag; P E; P B; EV S; EV EBITDA; CCC; Aktiemarknadspsykologi; Bullmarknad; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har svenska privatpersoner aktiehandel ökat markant. Det låga ränteläget tillsammans med lägre entrébarriärer har resulterat i att ett stadigt inflöde av nya användare har tillkommit till plattformar för aktiehandel. Det är dock ingen lätt uppgift att skapa överavkastning. LÄS MER