Sökning: "Mikael Hjort"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikael Hjort.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Solar Powered Paper Drying in Bangladesh : A feasibility study on using a solar thermalenergy to dry handmade paper in Bangladesh

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mikael Hjort; [2013]
  Nyckelord :Solar; Solar Power; Solar Drying; Drying Papers; Drying Paper; Drying; Paper; Bangladesh;

  Sammanfattning : Solar energy has a great potential togive cheap and abundant energy to ruralareas of the world, but is thetechnology ready to be implementedtoday?This stydy looked at the possibilitiesto introduce more renewable energyinto the local hand-made paperproduction in Bangladesh.Specifically the potential of solarheated vacuum tubes filled with water asa heat carrier. LÄS MER

 3. 3. Utsikt från höghastighetståg : om reseupplevelsens krav på landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Alvarsson Hjort; [2012]
  Nyckelord :höghastighetsbana; reseupplevelse; Ostlänken; järnväg; anspråk; landskap; landskapsbild; landskapsplanering;

  Sammanfattning : As we travel more and more by train it becomes increasingly important that the time we spend traveling, is of great quality. This has been the foundation of this master thesis and has shaped the outcome of it. LÄS MER

 4. 4. Vad driver greenfeegäster? : En marknadsanalys vid en mindre golfbana i Uppland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Pousette; Mikael Hjort; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SAMVERKAN OCH SAMARBETE : Socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrins gemensamma arbete

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Marie Westphal; Johanna Jarl; [2008]
  Nyckelord :Child and Adolescence psychiatry; Social services; collaboration; co-operation.; Barn- och Ungdomspsykiatri; Socialtjänst; Samverkan; Samarbete.;

  Sammanfattning : Author: Johanna Jarl and Marie WestphalTitle: Co-operation and Collaboration The Social services and Child- and adolescence psychiatry joined action [Translated title]Supervisor: Mikael SandgrenExaminer: Torbjörn HjortChildren and adolescences that have both psychological and social problems is an increasing number of the society. It used to be a demand that Social workers and personnel at Child and adolescence psychiatry had interdisciplinary collaboration, today it is more then a demand it is a requirement. LÄS MER