Sökning: "landskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1021 uppsatser innehållade ordet landskap.

 1. 1. "Ingen kommentar" ser inte jag som något bra. : En antropologisk undersökning om förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Karl Holmberg; [2024]
  Nyckelord :dwelling; jämtland; renskötare; besöksnäring; svenska turistföreningen; förvaltning; byråkrati; multifunktionella landskap; temporalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur formuläret Organiserad Verksamhet i Renbetesfjäll inom förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen förstås och används av människor som arbetar i besöksnäringen och i småföretagande. Med intervjuer som empiriskt material diskuterar studien hur begreppen funktion och struktur är relaterade till dominerande idéer i områdets förvaltning. LÄS MER

 2. 2. „Wenn der Fluss spricht“ : - Die Transformation der Natur vom Objekt zum Subjekt in Wanderungen im Norden von Alfred Andersch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ola Nordebo; [2024]
  Nyckelord :Andersch; Ecocriticism;

  Sammanfattning : Den västtyske författaren Alfred Andersch (1914–1980) var mest känd för sina romaner och noveller. Men han gjorde också betydande insatser som litterär reseskildrare. På 1950- och 60-talen åkte han vid flera tillfällen runt i Skandinavien och Arktis. LÄS MER

 3. 3. Marina kolonilotter - en hållbarhetsnisch i ett sociotekniskt landskap: En kvalitativ studie av marina kolonilotters potentiella roll i omställningen mot hållbar livsmedelsproduktion och samhällen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnéa Andersson; [2023-10-18]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; Havskoloni; Blue community gardens; Regenerative aquaculture; Small scale ocean farming; Transition theory; Socio-technical transitions; Multi level perspekctive;

  Sammanfattning : This study aims to contribute knowledge and understanding regarding the role of political governance in facilitating grassroots initiatives that hold potential for advancing sustainable development. Specifically, the research investigates the potential role of Blue/marine community gardens in the transition towards sustainable societies and food production. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets skiftande landskap. En studie om förändringar och utmaningar med motivation vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Vangstad; Vendela Antosch; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to examine the leadership in organizations, how it has changed with remote work and the challenges that come with motivating your employees remotely. The theories used for the result, analysis and conclusions are the situational leadership and Herzberg's two-factor theory which together with leadership, remote work and motivation form the frame of reference for this paper. LÄS MER

 5. 5. Havsbaserad vindkraft. En metod för inkorporering av sociala dimensioner vid mutikriterieanalyser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Steven Black; Evelina Strand; [2023-06-28]
  Nyckelord :Havsbaserad vindkraft; MKA; AHP; GIS; Vindkraftmotstånd;

  Sammanfattning : För att havsbaserad vindkraft ska kunna integreras som en del av omställningen till förnybar energi är det nödvändigt att ta hänsyn till mänskliga intressen. Tidigare forskning om havsbaserad vindkraft har två huvudsakliga inriktningar: multikriterieanalyser för lokalisering av vindkraften samt studier om vindkraftens sociala påverkan och orsakerna till motstånd. LÄS MER