Sökning: "Mikaela Norberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikaela Norberg.

 1. 1. The experiences of psychological empowerment in relation to the UN Sustainable Development Goals among staff in a Kenyan Children’s Centre : A qualitative field study

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Evelina Hjortskog; Mikaela Norberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to identify the prevalence of psychological empowerment factors among staff in a children’s centre in Kenya and explore how their work is connected to the UN Sustainable Development Goals (SDG’s). A qualitative approach was used, based on interviews as the method of data gathering. LÄS MER

 2. 2. Valet av språk inom engelskundervisningen i årskurs 4–6 : Lärare och elevers åsikter om vilket språk som bör användas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Norberg; [2018]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; modersmål; målspråk; translanguaging; input; språkanvändning; lärares åsikter; elevers åsikter; code-switching.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring språkvalet i engelskundervisningen är aktuell, eftersom det är något som många lärare reflekterar kring. Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och elever har för åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket bör användas i engelskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Synen på psykisk ohälsa i en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Strömberg; Mikaela Norberg; [2013]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; arbetslivet; interaktion; strategier; män;

  Sammanfattning : In this paper we examine the view of mental illness is in a male dominated organization and what strategies are used to handle mental illness by the organization and the individual. We conduct semi structured qualitative interviews with persons who have in some way been in contact with mental illness within the organisation, we then encode our material from a themed analysis. LÄS MER