Sökning: "Mikronät"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Mikronät.

 1. 1. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 2. 2. Modelling the national electricity system of Rwanda : Contribution to the achievement of Sustainable Development Goal 7

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :CAROLINA NORDSTRÖM; IDA STENBERG FORSBERG; [2018]
  Nyckelord :Energy; Electricity; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Sustainable development; SDG 7; Energi; Elektricitet; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Hållbar utveckling; SDG 7;

  Sammanfattning : För att ett samhälle ska utvecklas på ett modernt och framgångsrikt sätt är elektricitet en grundläggande faktor. Tillgång till elektricitet förhöjer levnadsstandarden för befolkningen genom att generera positiva synergieffekter såsom att fler utbildar sig, ekonomisk tillväxt och stabilitet, förbättrad välfärd och internationella samarbeten. LÄS MER

 3. 3. Distributed PI Control in Multi-Agent Systems: From Anti-Windup to Topology

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Alexander Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we study the impact of input saturation on multiagentsystems, which are controlled by the recently developed DAPI (DistributedAveraging Proportional Integral) control scheme. We are alsostudying modern anti-windup synthesis for these systems. LÄS MER

 4. 4. Analys av ett mikronät vid Ihushi Development Center i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fredrik Ollas; Mattias Kling; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar en undersökning om hur ett hybridnät har fungerat, i detta fall Ihushi Development Center som ligger I Tanzania. De mätningar som har gjorts, har följt en standard för att kunna universellt användas vid en fortsatt studie eller direkt kunna användas för att jämföras med andra hybridnät med liknande uppsättning och förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Nested Microgrids: Operation and Control Requirement

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Al-Attiyah Sam; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nested Microgrids refers to the interconnection of multiple microgrids into one network. Theyare connected through the Nested Microgrid Network which forms the electrical link betweenthem and facilitates power exchange.In this thesis the concept of Nested Microgrids is investigated. LÄS MER