Sökning: "Mikronät"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Mikronät.

 1. 1. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 2. 2. Modelling the national electricity system of Rwanda : Contribution to the achievement of Sustainable Development Goal 7

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :CAROLINA NORDSTRÖM; IDA STENBERG FORSBERG; [2018]
  Nyckelord :Energy; Electricity; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Sustainable development; SDG 7; Energi; Elektricitet; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Hållbar utveckling; SDG 7;

  Sammanfattning : För att ett samhälle ska utvecklas på ett modernt och framgångsrikt sätt är elektricitet en grundläggande faktor. Tillgång till elektricitet förhöjer levnadsstandarden för befolkningen genom att generera positiva synergieffekter såsom att fler utbildar sig, ekonomisk tillväxt och stabilitet, förbättrad välfärd och internationella samarbeten. LÄS MER

 3. 3. Time of use pricing strategy for Indian microgrids subordinate to grids with unreliable coverage

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :NIKLAS BRÄNNLUND; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decade microgrids has become a usual way of providing electricity resilience in rural India. With the electrification of rural villages happening rapidly the national grid fails to provide reliable electricity distribution, and microgrids has proven a good way of improving upon the lacking electricity quality. LÄS MER

 4. 4. Distributed PI Control in Multi-Agent Systems: From Anti-Windup to Topology

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Alexander Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we study the impact of input saturation on multiagentsystems, which are controlled by the recently developed DAPI (DistributedAveraging Proportional Integral) control scheme. We are alsostudying modern anti-windup synthesis for these systems. LÄS MER

 5. 5. Analys av ett mikronät vid Ihushi Development Center i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fredrik Ollas; Mattias Kling; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar en undersökning om hur ett hybridnät har fungerat, i detta fall Ihushi Development Center som ligger I Tanzania. De mätningar som har gjorts, har följt en standard för att kunna universellt användas vid en fortsatt studie eller direkt kunna användas för att jämföras med andra hybridnät med liknande uppsättning och förutsättningar. LÄS MER