Sökning: "Nadja Fahlke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadja Fahlke.

 1. 1. Att inte höra i en upplevd traumatisk situation- En kvantitativ studie om trauma, psykisk ohälsa och vårdens bemötande hos döva och hörselskadade inom öppenvårdspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Fahlke; [2018-07-16]
  Nyckelord :Döva; hörselskadade; trauma; psykisk ohälsa; upplevd vård;

  Sammanfattning : Forskningsläget gällande döva och hörselskadade psykiatripatienter är begränsat. En av de fåstudier gjorda på området visar att förekomsten av trauma är högre hos döva ochhörselskadade jämfört med hörande. LÄS MER

 2. 2. Sådan förälder - sådan ungdom? En kvantitativ studie om huruvida gymnasieungdomar vars föräldrar som har/haft psykosociala problem skiljer sig från gymnasieungdomar som inte har föräldrar med dessa problem avseende psykisk hälsa och drogvanor.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefina Häll; Nadja Fahlke; [2015-06-26]
  Nyckelord :psykisk hälsa; missbruksproblematik; gymnasieungdomar; föräldrar;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att barn till föräldrar med psykosociala problem själva löperstörre risk att utveckla någon form av psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Föreliggandestudie undersökte om gymnasieungdomar vars föräldrar som har/haft psykosociala problem(psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik) skiljer från gymnasieungdomar som intehar/haft föräldrar med dessa problem. LÄS MER