Sökning: "Nazanin Poursohrab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nazanin Poursohrab.

  1. 1. TYNGDVÄSTENS EFFEKT FÖR PERSONER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Ronja Hanak; Nazanin Poursohrab; [2021-04-20]
    Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; Occupational Theory; Problem Behavior; Stereotyped Behavior; Attention;

    Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd (AST) är ett begrepp som definierar personer som i tidig ålder visar problematik i sociala interaktioner liksom begränsade intressen och aktiviteter samt upprepade beteendemönster. Tyngdvästar är ett hjälpmedel som används där varierande former av tryck mot kroppen används för att nå en sinnesstimulerande effekt. LÄS MER