Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Negotiorum gestio – en bortglömd rättsprincip? : En rättsutredning av principens tillämpning av domstolar samt framställning i doktrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; Amanda Halldén; [2017]
  Nyckelord :Benevolent intervention in another’s affairs; Tjänster utan uppdrag; huvudman; gestor; rättsprincip; Negotiorum gestio;

  Sammanfattning : Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. LÄS MER

 2. 2. Negotiorum gestio - ett rättsinstitut för ersättning av icke avtalade tjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyström; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; tjänst utan avtal; negotiorum gestio; huvudman; gestor; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande uppsats kommer jag att undersöka rättsprincipen negotiorum gestio. Principen stadgar rätten till ersättning vid ingripande för annans intresse vid den personens frånvaro. Den hjälpande kallas gestor och den som åtnjuter tjänsten huvudman. LÄS MER