Sökning: "Nermin Brkovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nermin Brkovic.

 1. 1. Supply Chain Transformation by Blockchain Technology - Implementation of Blockchain Solutions in Supply Chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nermin Brkovic; [2021-06-22]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger; token; okenisation; crypto; bitcoin; supply chain; scm; logistics; transport; interoperability; standards; transparency; traceability; visibility.;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER