Sökning: "Network RTK"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Network RTK.

 1. 1. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 3. 3. Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Almstedt; Niclas Peterson; [2019]
  Nyckelord :GNSS; Leica GS18 T; measurement uncertainty; network RTK; tilt compensation; GNSS; Leica GS18 T; lutningskompensator; lägesosäkerhet; nätverks-RTK;

  Sammanfattning : Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. LÄS MER

 4. 4. State Estimation for Truck and Trailer Systems using Deep Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Daniel Arnström; [2018]
  Nyckelord :state estimation; observer; deep learning; neural network; convolutional neural network; EKF; truck; trailer; semi-trailer;

  Sammanfattning : High precision control of a truck and trailer system requires accurate and robust state estimation of the system. This thesis work explores the possibility of estimating the states with high accuracy from sensors solely mounted on the truck. The sensors used are a LIDAR sensor, a rear-view camera and a RTK-GNSS receiver. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of digital terrain models created in post processing software for UAS-data : Focused on point clouds created through block adjustment and dense image matching

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sabina Assefha; Matilda Sandell; [2018]
  Nyckelord :UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Block adjustment; Photogrammetry; UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Blockutjämning; Fotogrammetri;

  Sammanfattning : Lately Unmanned Aerial Systems (UAS) are used more frequently in surveying. With broader use comes higher demands on the uncertainty in such measurements. The post processing software is an important factor that affects the uncertainty in the finished product. LÄS MER