Sökning: "Network RTK"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Network RTK.

 1. 1. State Estimation for Truck and Trailer Systems using Deep Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Daniel Arnström; [2018]
  Nyckelord :state estimation; observer; deep learning; neural network; convolutional neural network; EKF; truck; trailer; semi-trailer;

  Sammanfattning : High precision control of a truck and trailer system requires accurate and robust state estimation of the system. This thesis work explores the possibility of estimating the states with high accuracy from sensors solely mounted on the truck. The sensors used are a LIDAR sensor, a rear-view camera and a RTK-GNSS receiver. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of digital terrain models created in post processing software for UAS-data : Focused on point clouds created through block adjustment and dense image matching

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sabina Assefha; Matilda Sandell; [2018]
  Nyckelord :UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Block adjustment; Photogrammetry; UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Blockutjämning; Fotogrammetri;

  Sammanfattning : Lately Unmanned Aerial Systems (UAS) are used more frequently in surveying. With broader use comes higher demands on the uncertainty in such measurements. The post processing software is an important factor that affects the uncertainty in the finished product. LÄS MER

 3. 3. Uppdatering av baskarta med UAS-fotogrammetri i del av Furuvik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Martin Lundin; Danö Erik; [2018]
  Nyckelord :Lantmäteriteknik; Fotogrammetri; UAS; Baskarta;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppdatera Gävle kommuns baskarta för området Furuviks camping. Området har genomgått stora förändringar, bland annat har campingen flyttats på grund av ombyggnation av väg och järnväg. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med n-RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Vilhelm Svensson; Fredrik Tobler; [2018]
  Nyckelord :totalstation; fri station; stationsetablering; nätverks-RTK; RUFRIS;

  Sammanfattning : Fri stationsetablering med nätverks-RTK är en metod för att etablera en totalstation över en okänd punkt utan att ha tillgång till några kända punkter. Detta möjliggör för noggranna mätningar där stompunkter saknas. LÄS MER

 5. 5. Karta över Furuviksparken : Kontroll enligt HMK:s gamla och nya dokument samt dokument från Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sofi Röragen; Olivia Rosén Säfström; [2018]
  Nyckelord :Kartering; kartkontroll; Unmanned Aerial System UAS ; UAS-fotogrammetri;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to compile a map of Furuvik theme park using UAS-photogrammetry and evaluate the products quality by performing a map control. The map control is carried out with guidelines from new and old HMK-documents and how such an evaluation is carried out in our neighbouring countries. LÄS MER