Sökning: "Nicole Prieto"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicole Prieto.

 1. 1. Åt helvete med afrikanerna, låt dem dö!

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariette Höst; Nicole Prieto; [2017]
  Nyckelord :Sverige; Liberia; Palmolja; Hållbar utveckling; ökad välfärd; Sweden; Liberia; Palm oil; Sustainable development; increased welfare;

  Sammanfattning : Den negativa attityden kring palmolja har uppkommit för att industrin ur ett hållbarhetsperspektiv brister i sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Produktionen finns i utvecklingsländerna, främst i Malaysia och Indonesien. LÄS MER

 2. 2. Integrating Wi-Fi and Femtocells A feasibility study based on a techno economic comparison of the two technologies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Razvan Popescu; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I would like to thank and offer my sincere gratitude to Associate Professor Jan Markendahl for his continuous support and most of all for offering me the opportunity to enter this innovative domain of techno-economic research.  I am also very grateful to my supervisor, Ashraf Awadelakrim Widaa Ahmed, for his guidance and advices and for allowing me develop my work in an independent way. LÄS MER