Sökning: "Normative patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Normative patterns.

 1. 1. Anställningsskyddets bipolära förändringsprocess - Ett dynamiskt spänningsförhållande mellan Det marknadsfunktionella mönstret och Skydd för etablerad position

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger anställningsskyddets förändringsprocess och ämnar synliggöra hur samhällsutveckling och normativa grundmönster påverkar rättsutvecklingen. Med hjälp av Christensens teori om rätten som normativa grundmönster i ett normativt fält och Hydéns teori om samhällsutveckling som S- kurvor tolkas, analyseras och diskuteras insamlat material. LÄS MER

 2. 2. Allas ansvar - är ingens ansvar. En analys av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Engqvist Ridell; Ida Peterson von Ekensteen; [2020]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; kommunal styrning; governance; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera representationen av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi i Malmö stad. Genom att använda oss av diskursanalys som metod har vi undersökt måldokument och årsanalyser producerade av Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Rättens diskursiva makt: en studie av det svenska rättsväsendets bemötande av häktningskritiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anniken Kjällgren; [2020]
  Nyckelord :diskurs; häktning; makt; rättsväsendet; rätten; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish legal system has been under heavy criticism for its use and regulation of pre-trial detention since the beginning of the 90’s. The CPT and the CAT have been engaged in the issue, urging Swedish authorities to take action to address the critical conditions. LÄS MER

 4. 4. The whole is “other” than the sum of its parts : An investigation of synesthesia and perception through a patchwork

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Åsa Sjödin; [2020]
  Nyckelord :craft; patchwork; textile dyeing; perception; synesthesia; Gestalt theory;

  Sammanfattning : Some people experience music as colourful patterns or feel it as a physical touch, they have synesthesia. A neurological condition in which a stimulus of one sense automatically and involuntarily triggers a sensation in another sense. This shows that perception is not normative. LÄS MER

 5. 5. Antipreneurial behavior in conflict over norms: A case study on the resistance of nation-states against a preventive ban on lethal autonomous weapons systems

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Felix Sippel; [2020]
  Nyckelord :norms; antipreneurs; norm resistance; lethal autonomous weapons systems; artificial intelligence; international security;

  Sammanfattning : Since 2014, the international community has been discussing how to deal with the emergence of increasingly autonomous weapons systems under the auspices of the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons. This case study examines the behavior of those nation-states that oppose a preventive ban on lethal autonomous weapons systems in this forum. LÄS MER