Sökning: "Objektdetektering"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Objektdetektering.

 1. 1. A heuristic approach to screw pose detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Ransed; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Object detection using vision systems could generally be accomplished using machine learning or conventional computer vision techniques. This thesis implements and compares three methods to locate screws on a flat plane using conventional computer vision on regular non stereo images without any depth or range information. LÄS MER

 2. 2. Semi-Supervised Plant Leaf Detection and Stress Recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Márk Antal Csizmadia; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; Object Detection; Semi-Supervised Learning; Semi-Supervised Object Detection; Computer Vision; Djupinlärning; Objektdetektering; Semi-övervakad inlärning; Semi-övervakad objektdetektering; datorseende;

  Sammanfattning : One of the main limitations of training deep learning-based object detection models is the availability of large amounts of data annotations. When annotations are scarce, semi-supervised learning provides frameworks to improve object detection performance by utilising unlabelled data. LÄS MER

 3. 3. CenterPoint-based 3D Object Detection in ONCE Dataset

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuwei Du; [2022]
  Nyckelord :3D Object Detection; Keypoint Detector; Class Balance; Self-Calibrated Convolution; IoU-aware Detector; Box Ensembles; 3D-Objektdetektering; Nyckelpunktsdetektor; Klassbalans; Självkalibrerad Faltning; IoU-medveten Detektor; Boxensembler;

  Sammanfattning : High-efficiency point cloud 3D object detection is important for autonomous driving. 3D object detection based on point cloud data is naturally more complex and difficult than the 2D task based on images. Researchers keep working on improving 3D object detection performance in autonomous driving scenarios recently. LÄS MER

 4. 4. SKAPA SITUATIONSMEDVETENHET FÖR ARBETSFORDON MED OBJEKTDETEKTERING

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gustav Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :Situationsmedvetenhet; Objektdetektering; Övervakning; Displaydator; Autonom;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin uppstår många olika situationer som kan leda till olyckor där en person kan skadas eller avlida. Att utveckla metoder för att förhindra olyckor är därför mycket angeläget. LÄS MER

 5. 5. Layout Analysis on modern Newspapers using the Object Detection model Faster R-CNN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Funkquist; [2022]
  Nyckelord :Document Layout Analysis; Newspapers; Object Detection; Faster R-CNN; Deep Learning; Dokument Layout Analys; Tidningar; Objektdetektering; Faster R-CNN; Djupinlärning;

  Sammanfattning : As society is becoming more and more digitized the amount of digital data is increasing rapidly. Newspapers are one example of this, that many Libraries around the world are storing as digital images. LÄS MER