Sökning: "Olga Pettersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olga Pettersson.

  1. 1. Yngre patienters återgång till arbete efter stroke : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Anastasia Iliadou Pettersson; Olga Stiller; [2010]
    Nyckelord :stroke; rehabilitation; return to work; life satisfaction; younger; stroke; rehabilitering; återgång till arbete; livs tillfredställelse; yngre;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bland alla personer som insjuknar i stroke, är en femte del yngre än 65 år och 5 % är yngre än 55 år. Efter stroke krävs ofta stora rehabiliteringsinsatser. Enligt flera studier och rapporter om personer i yrkesverksam ålder som insjuknar i stroke kan mindre än hälften återvända till förvärvsarbete. LÄS MER